Rookdetectie Goes

Voor het inspecteren van leidingen wordt vaak rookdetectie gebruikt. Dit kan ingezet worden om lekkages of scheurtjes in uw riool op te sporen, waardoor dit gemakkelijk verholpen kan worden. Bij rookdetectie wordt er met behulp van een rookgenerator rook in een leiding gebracht. Als er een scheur of opening in de leiding is, wordt de rook zichtbaar. Het uitvoeren van rookdetectie vereist vakmanschap, ga hier dus niet zelf mee aan de slag. Vaak bevinden rioleringen zich namelijk ondergronds of op andere moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in een muur. Schakel hiervoor uw specialist op het gebied van rookdetectie uit Goes in!

Last van rioolvliegjes? Laat het lek in uw riool repareren!

De aanwezigheid van rioolvliegjes duidt vaak op een lek in het rioolsysteem. Ze zitten in veel gevallen in de hal of woonkamer op de muren en soms buiten tegen de gevel. Meestal komen rioolvliegjes uit de kruipruimte, wat ook de plaats is van lekkage. Rookdetectie kan ervoor zorgen dat het duidelijk wordt wat de locatie van de lekkage is. Vervolgens kan met behulp van gas-, koolmonoxide en zuurstofdetectie het defect in de kruipruimte worden verholpen en het vliegjesprobleem worden aangepakt.

Lekkage, rioolstank of verstopping in Goes of in de omgeving van Goes? Onze vakmannen lossen het veilig en snel voor u op!