Camera-inspectie om uw verstopping in Goes te lokaliseren

Als u vaak last heeft van een verstopping, is het zeer waarschijnlijk dat uw riolering verzakt of kapot is. Het kan ook zijn dat uw riolering verkeerd is aangelegd. Heeft u last van een verstopping in Goes of in de regio Goes? Dan voeren wij graag camera-inspectie bij u uit om de oorzaak te achterhalen. Door middel van een camera in uw leiding krijgen wij zicht op de binnenkant van uw riool. Zo hoeven we niet de hele leiding open te breken om te kijken waar het probleem zich bevindt, maar kunnen we gericht werken. Als wij eenmaal weten waar het probleem zich bevindt door middel van camera-insepctie, kunnen wij dit op vakkundige wijze verhelpen.

Verschillende camera’s voor camera-inspectie

Ons bedrijf in Goes beschikt over verschillende rioolcamera’s om uw rioolprobleem op te sporen. Camera-inspectie passen wij toe bij onder andere:

  • Huisaansluitingen
  • Afvoer toilet
  • Hemelwater afvoer
  • Kleine transportleidingen
  • Gemeente leidingen
  • Grotere transport leidingen
  • Duikers
  • Waterleidingen

Bij leidingen die breder zijn, maken wij gebruik van een robot camera. Deze camera is aangesloten op een computersysteem. Wij kunnen alle schadebeelden vastleggen volgens de Europese norm. Ook bij camera-inspectie in uw riolering in Goes leggen wij alle beelden vast. Als wij door middel van camera-inspectie eenmaal achter de oorzaak en locatie zijn gekomen kunnen we stappen ondernemen om uw rioolprobleem in Goes of regio Goes op te lossen.